W dniu 30.05.2018r klasa II gimn. przedstawiła projekt gimnazjalny. Projekt składał się z trzech tematów: wskaźniki chemiczne, właściwości materii oraz gazy cieplarniane. Do każdego z tematu przygotowano prezentację multimedialną, plakat tematyczny oraz pokaz doświadczeń.

Grupa prezentująca wskaźniki chemiczne przedstawiła zmianę barwy: oranżu metylowego, fenoloftaleiny, papierka lakmusowego oraz wywaru z czerwonej kapusty w zależności od odczynu roztworu. Grupa zajmująca się gazami cieplarnianymi przedstawiła otrzymywanie dwutlenku węgla oraz reakcję charakterystyczną na wykrywanie CO2. Ostatnia grupa wykonała doświadczenia obrazujące siły spójności oraz przylegania. Podsumowaniem wszystkich pokazów było przeprowadzenie quizu na platformie Kahoot.